Susan Kelechi Watson's Family Is Split on Team Beth vs. Team Randall

3
108

Susan Kelechi Watson talks exploring negative storylines for her character on This Is Us, her background as a dancer and working on the Mr. Rogers…source

3 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây