Ashley Hess Sings "When You're Dreaming With A Broken Heart" by John Mayer – Top 20 Solos – Idol

27
41

Ashley Hess sings “When You’re Dreaming With A Broken Heart” by John Mayer during the Top 20 Solo round on American Idol in front of Lionel…source

27 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây