Oliv Blu: "Trọng lực" – Trận đấu chéo giọng nói 2019

25
46

Oliv Blu của Team Blake chiến đấu với Celia Babini với "Gravity" trong The Voice Cross Battles. »Tải ứng dụng chính thức của The Voice: …
source

25 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây