Weekend Update: Opera Man Returns – SNL

47
902

Opera Man (Adam Sandler) returns after 24 years to sing about the week’s top headlines including Game of Thrones, the 2020 presidential election…source

47 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây