BBC: Ông Nguyễn Phú Trọng họp liên tiếp sau thời gian 'không khỏe'- BBC News Tiếng Việt

1
125

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại hôm 14/5, sau tròn một tháng vắng bóng. Mọi thay…nguồn: BBC

1 nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây