Andrew Sevener và Travis Tritt biểu diễn "T-R-O-U-B-L-E" – The Voice Live Finale 2019

24
102

Andrew Sevener và Travis Tritt của Team Blake biểu diễn "T-R-O-U-B-L-E" trong The Voice Live Finale. »Tải ứng dụng chính thức của The Voice: …
source

24 Nhận xét

  1. Travis will always be one of my favorite country singers he has a voice that stands out … I love lots of music but his is no doubt one of my FAVORITES AND this Andrew on the Voice has that distinctive voice that is recognizable ..

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây