Trump trở về từ Vương quốc Anh

23
55

Cuộc độc thoại của Jimmy Fallon từ thứ Hai, ngày 10 tháng Sáu.
source

23 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây