Trump mở để chấp nhận thông tin gây thiệt hại về các đối thủ chính trị từ các chính phủ nước ngoài

16
90

Cuộc độc thoại của Seth Meyers từ Thứ Năm, ngày 13 tháng Sáu.
source

16 Nhận xét

  1. Does anyone else see the seriousness of a president of the United States publicly admitting collusion. I love to laugh, it keeps me sane, but are we so used to seeing trump as a joke that he gets away with everything. Please never stop making us laugh, it's just this feels like an opportunity to do show trump enough is enough, no man is above the law. 💙

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây