Làm thế nào mà Titanic 'không thể tưởng tượng' kết thúc ở đáy đại dương? | Địa lý quốc gia

20
42

Hơn một trăm năm trước, tàu Titanic chìm dưới Đại Tây Dương trong vòng chưa đầy ba giờ. Được ca ngợi là con tàu đẹp nhất thời bấy giờ, …
source

20 Nhận xét

  1. the titanic was just unlucky that night, she had her fifth compartment punctured. believe it or not because of this the water spilt over the next bulkhead when the ship was about to stabilize the flow. what a shame. the whole tragedy is just sad ;(

  2. Speeding across the Atlantic with multiple iceberg warnings seems like overconfident ego, and the owner saying it was to cluttered for the appropriate amount of boats is just stupidity. The loss of life is equal to no amount of money, arrogance and greed got alot of people killed for nothing.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây