KIỂM TOÁN TRONG FRON CỦA CON TÔI! | Buổi thử giọng không thể quên của X Factor UK

0
49

Truy cập trang web chính thức: http://itv.com/xfactor Trở lại năm 2013, Joseph Whelan trở lại buổi thử giọng cho The X Factor, nhưng lần này Thẩm phán mời …
source

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây