Cập nhật cuối tuần: Dự đoán Oscar năm 1981 của Bill Murray – SNL

23
45

Cựu mỏ neo Bill Murray trở lại bàn Cập nhật để đưa ra dự đoán Oscar cho năm 1981, nhưng ném ra tất cả những người được đề cử ủng hộ …
source

23 Nhận xét

  1. This is a sweet, funny tribute to his friends, brother, all his old SNL pals. Hard to believe most of them had not even been off the show a full year by this time. They were already seen as such legends.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây