Một bữa tiệc đêm giao thừa hoang dã tại Havana Barrio

16
74

Một điểm nổi bật của chuyến đi Cuba của chúng tôi là quảng cáo cho bữa tiệc đêm giao thừa của chúng tôi. Nó hoạt động hoàn hảo – chúng tôi đã kết bạn, được mời vào một …
source

16 Nhận xét

  1. I hope that at least one my children's high school Spanish classes will travel to Cuba instead of Spain. Europe is great, but this country is our next door neighbor. I am so grateful that for the first time in my lifetime, Americans will be able to legally travel to Cuba! Thanks for being the best US Ambassador, Rick.

  2. There videos about Cuba serve to show hot decandent and sad a country becomes under Communism. It'll be decades before this country becomes a decent and prosperous one. Good job, Steve but Cuba is a country I definitely do not want to visit.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây