Tìm hiểu ai đang trình diễn tại Thẩm phán cắt giảm tuần 2 – America's Talent 2019

30
65

Tài năng đang trên đường đến! Hãy xem ai biểu diễn cho giám khảo khách mời Dwyane Wade tại Judge Cuts. »Tải ứng dụng tài năng của nước Mỹ: …
source

30 Nhận xét

 1. 1. Adeline Bates
  2. Adem Show
  3. Dom Chambers
  4. Duo Fusion
  5. G Force
  6. Gingzilla
  7. Izzy and Easton
  8. Bir Khasla Group
  9. Lamont Landers
  10. Alex Oowis
  11. Matt Rico
  12. Michael Paul
  13. Olivia Calderon
  14. Robert Finley
  15. Ryan Niemiller
  16. V-Unbeatabld
  17. Valerian Sassyfars
  18. Verba

 2. Cripple Threat, Michael Paul, GForce, V. Unbeatable, Izzy & Easton, and Verba Shadow are who I'M rooting for this week! Robert Finley, like I said, is not my favorite, but I still wish him all the best. I dunno if GForce will get the Golden Buzzer from Dwyane Wade, but it's two days too early to tell. All I know is that I'm hoping they're one of the seven that make it to the Live Shows.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây