Mưa lớn nhấn chìm Đường mòn đi bộ trong Crystal Clear Waters | Địa lý quốc gia

34
90

Thông thường, bạn có thể đi bộ trên những con đường này. Nhưng dòng sông Olho D'Água đã nhấn chìm những con đường mòn đi bộ đường dài ở Brazil này Rec Recanto Ecológico Rio da …
source

34 Nhận xét

  1. Imagine you're a fish who gets his first nibble of banana and immediately it's your new most favourite food in the world … and then the water recedes hours later and you won't get another taste for at least 7 years

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây