Đạo luật NGUY HIỂM Bir Khalsa sẽ làm cho hàm của bạn trở nên tuyệt vời hơn với những chiến công phi thực tế này – Nước Mỹ có tài năng 2019

29
42

Cưa xích, dưa và khối băng, oh my! Bir Khalsa mang đến một số hành động LỚN NHẤT mà các chương trình trực tiếp AGT đã từng thấy! »Nhận được nước Mỹ …
source

29 Nhận xét

  1. This kind of act will never win this show, because if they win, they might probably die for next show after win AGT.

    Talent and daredevil is 2 different kind. Love your act but if u do win, pls stop for god sake!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây