Cập nhật cuối tuần: Jerry và Jerry – SNL

14
68

Một cuộc tranh luận giữa Jerry Seinfeld và Jerry Seinfeld (Jimmy Fallon) về The Gap. [Season 25, 1999] #SNL Đăng ký SNL: https: //goo.gl/tUsXwM …
source

14 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây