ý tưởng trang phục dễ thương nhưng thoải mái | viviannnv

25
65

hi yêu! hy vọng bạn thích những trang phục này tôi kết hợp với nhau, cho tôi biết nếu bạn muốn thêm video tạo kiểu hoặc hauls hoặc whateva !! Cảm ơn bạn đã …
source

25 Nhận xét

  1. Your hair looks sosososo beautiful 😍 I have really long hair, almost as you did too, and now I'm really debating if I should cut it too 😄 and the color suits you so well too!!
    Lots of love from Germany xo

  2. I always got trouble with breaking shoes…most of the time i kill my feet with the new one so i feel pretty lost too about is (it could be the next vid. practical clothing or somet 😉 ) Love u Viv! Amd thnk u this beautiful vid, enjoyed it! Xoxo💐💐💐

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây