Cận cảnh Trường Giang bắt chuột đồng cùng Hồng Thanh, chụp thấy mà ham | Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp

47
90

Cận cảnh Trường Giang bắt chuột đồng cùng Hồng Thanh, chụp thấy mà ham | Best cut #22 | Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp…nguồn

47 Nhận xét

  1. chuột ở miền tây đầy mà sao lại vờ nhắt chuột vô hang rồi bắt chi anh. k vui tí nào,sợ chuột thì nhờ mấy chú mấy bác ở đó,nông dân thứ thiệt đó,ra bắt cho vui. cho dân giã.

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây