Lái xe qua hầm rượu lớn nhất thế giới | Địa lý quốc gia

34
91

Mileștii Mici giữ gần hai triệu chai, được công nhận từ Sách kỷ lục Guinness là rượu vang lớn nhất thế giới …
source

34 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây