MC VIỆT THẢO- CBL(1002)-“ÔNG BỐN GAN và MỘT ĐÊM ở GÒ MẢ”của PHÚ NGUYỄN-“CHUYỆN MA kỳ 117”-29/11,19.

26
86

MC VIỆT THẢO- CBL(1002)-“ÔNG BỐN GAN và MỘT ĐÊM ở GÒ MẢ”của PHÚ NGUYỄN-“KHO TÀNG CHUYỆN MA DÂN GIAN VIỆT NAM…nguồn: mcvietthao

26 Nhận xét

  1. MC VIỆT THẢO- CBL(1002)-“ÔNG BỐN GAN và MỘT ĐÊM ở GÒ MẢ”của PHÚ NGUYỄN-“KHO TÀNG CHUYỆN MA DÂN GIAN VIỆT NAM kỳ 117”- Ngày 29/11, 2019.

    1. “Đám ma của Ông Bốn”

    2. “Cây Đa ở Trụ sở Xã”

    3. “Một đêm ở gò mả”

    Bạn có thể theo dõi Việt Thảo qua Trang Nhà: http://www.mcvietthao.com

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây