Jennifer Lopez trở lại SNL

41
67

Jennifer Lopez tổ chức Saturday Night Live vào ngày 7 tháng 12 năm 2019 với khách mời âm nhạc DaBaby. Đăng ký SNL: https://goo.gl/tUsXwM Luồng hiện tại …
source

41 Nhận xét

  1. #SNL has some serious celebrity issues this season!.. 🙄👎 (also as per a news article; apparently, they're really struggling this season to find a 'proper' celebrity.). SNL is really terrible this season, not funny at all!

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây