Quần áo tập thể dục viviannnv

30
85

hi yêu! Đây là một thử nghiệm về fabletics của một số tác phẩm mới yêu thích của tôi. hy vọng bạn thích liên kết xx đến cửa hàng: Fabletics.com/VivianYT để định cỡ …
source

30 Nhận xét

  1. idk if this is a weird thing to say but you have a such soothing voice to listen to! I actually like how warm and cosy the lighting is too, it's all very calming. The pieces are super cute, you have great taste x I would love to see more chatty or day in the life videos if you are interested in doing those <3

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây