Best of Jennifer Lopez on SNL

22
71

From “Hollywood Dish” to “Telemundo Winter Olympics,” watch a compilation of Jennifer Lopez’s best moments on SNL. Subscribe to SNL:…source

22 Nhận xét

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây