Meghan Trainor và Mike Sabath biểu diễn "Wave" – ​​The Voice Live Top 10 Eliminating 2019

30
92

Meghan Trainor và Mike Sabath thể hiện bài hát "Wave" trong The Voice Live Top 10 Eliminating 2019. »Tải ứng dụng chính thức của The Voice: …
source

30 Nhận xét

  1. Omg! Meghan Trainor, the first time I saw her was on New Year’s Eve and she was great and everything she does she’s great. She’s musically talented and just plain talented in anything she does that’s choreographed . ❤️

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây