RFI: Covid-19 : Kinh tế thế giới sẽ hoang tàn đổ nát ?

0
15

Dịch Covid-19 có nguy cơ đẩy nền kinh tế thế giới vào một giai đoạn suy thoái trầm trọng nhất trong lịch sử hiện…nguồn RFI

Viết trả lời

Hãy nhập nhận xét của bạn
Nhập tên của bạn ở đây